PŁYTA TYGODNIA: AMEN AdoraMus Emigranci Najwyższemu – Belive

http://radioniepokalanow.pl/plyta-tygodnia-amen-adoramus-emigranci-najwyzszemu-belive/